apr 05

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020
(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)

„Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.
A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)

Drahí bratia a sestry,
na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je Ukázať celý príspevok

mar 14

Návod na duchovné sväté prijímanie

 

Duchovné sväté prijímanie.

 

Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista, ak nie je možnosť sviatostného prijímania Eucharistie. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve Kristom.

Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu.    Preto osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne,            keď urobí úkon duchovného prijímania.
V rámci obmedzených možností sa preto pokúsme aspoň o túto, hoci nie plnohodnotnú náhradu riadneho svätého prijímania.

Dlhšia modlitba pred úkonom duchovného prijímania:

Ježišu, verím, že si v Oltárnej Sviatosti prítomný. Dúfam, že mi dáš všetky milosti, potrebné na dosiahnutie večnej spásy. Ježišu, Bože môj, milujem Ťa nadovšetko. Ježiš, moja jediná láska! Z celého srdca ľutujem, že som Ťa toľko ráz hriechom urazil. Teba, najvyššie dobro, Teba, ktorý si ma zahrňoval nespočetnými dobrodeniami. A Ty sa predsa ku mne približuješ z oltára.
Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Kratšia verzia:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Úkon duchovného prijímania inšpirovaný sv. Augustínom:

Ježišu, naše vykúpenie, naša láska a naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj mi! K tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. Príď do nej a priprav ju podľa tvojho zaľúbenia! Očisť ju od všetkých škvŕn, posväť ma, svoj chrám, ktorý si vybudoval. Očisti ho od všetkých hriechov. Naplň ho svojou milosťou a zachovaj ju v ňom, aby som bol vždy a naveky dôstojným chrámom pre teba. Vstúp, duchovný Pastier, do mojej duše! Daj, aby som požíval sladkosť tvojej hostiny. Amen.

mar 31

Oznam Biskupského úradu v Banskej Bystrici.

Drahí veriaci – bratia a sestry!

Vzhľadom na nízky počet našich seminaristov a znižujúce sa finančné dotácie z univerzity, budú naši badínski seminaristi od akademického r. 2019/2020 študovať a formovať sa na kňazskú vysviacku v kňazskom seminári v Nitre. Do r. 2002 bola prevádzka nášho kňazského seminára plne financovaná zo štátneho rozpočtu. Ale po zákonnej úprave financovania seminárov v r. 2002 a 2007 muselo už aj biskupstvo dotovať prevádzku seminára. V súčasnosti je mesačný príspevok biskupstva na chod seminára takmer 20.000,- € mesačne.Súčasný počet seminaristov v Badíne je len 23 a stále klesá (pritom badínsky seminár je projektovaný pre 120 seminaristov). Počas návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme (r. 2015) viaceré rímske kongregácie odporúčali biskupom zlučovať „malé“ semináre. V málo početných seminároch chýba totiž konkurenčné akademické prostredie, čím klesá kvalita vzdelávania aj duchovnej formácie, a prevádzkovanie „malých“ seminárov je značne neefektívne.Drahí bratia a sestry! Ďakujeme z úprimného srdca všetkým vám, ktorí ste náš seminár obetavo stavali a podporovali, lebo toto dielo prináša veľké Božie požehnanie pre celé biskupstvo.Budovu seminára v Badíne si zachováme a budeme ju využívať najmä na duchovné účely,kde budete môcť prichádzať aj vy.Zároveň vás úprimne prosíme o modlitby a podporu našich seminaristov aj naďalej, aby sme mali dostatok seminaristov aj novokňazov. Takto prechovávame istú nádej, že ak budú počty našich seminaristov dostatočne vysoké, náš seminár nimi opäť ožije.

BÚ BB, Banská Bystrica, 20.3.2019

 

máj 27

Farská púť do Medžugoria

Farská púť do Medžugoria

Naša farnost‘ organizuje v dňoch 30.07.2018 – 07.08 2018 púť‘ do Medžugoria s duchovným doprovodom pána farára Miloša Jakubíka
 

 

ORGANIZÁCIA PÚTE

Predbežný program :

 1. deň -odchod zo Slovenska (v popoludnajších hodinách) 30.07.2018 …
 1. deň -príchod na Vepric (sv. omša, 9-hodinová prestávka s pobytom pri mori na Makarskej riviére v závislosti od počasia), príchod do Medžugoria v podvečerných hodinách.
  Po príchode a ubytovaní sa je naplanovaná večera.
 1. -7. deň – program 29.Festivalu mladých – Mladifest 2018.
 1. deň -raňajky, odchod z Medžugoria na Makarskú riviéru, 9-hodinová prestávka s možnost’ou pobytu pri mori, odchod na Slovensko v podvečerných hodinách.
 1. deň -príchod na Slovensko ráno 08.2018.

 

CENA 240,- €

Cena obsahuje

 • doprava moderným autobusom
 • 6 x ubytovanie s polpenziou
 • cestovné poistenie

 

KONTAKT

 • p.Anna Debnarová 0915 979939