Farská rada

Členovia Farskej Pastoračnej Rady 

Filiálna obec Vlkanová.

Dátum volieb: 27. – 31. 1. 2013

Počet odovzdaných volebných lístkov – 25.

Meno Počet hlasov
Lovčičanová Anna 22
Gyurkyová Darina 21
Dirbák Jozef 18
Debnár Jozef 16
Lepiešová Gabriela 12
Patko Andrej 11
Kútiková Oľga 10

7 hlasov – Ľudmila Rentková
6 hlasov – Beáta Farkašová
3 hlasy – Jozef Kekelák
1 hlas – Gerard Kubíny, Mária Dianová