Služby lektorov

Služby lektorov v nedeľu

1.nedeľa v mesiaci

1.čítanie : Solivajová  Eva
2.čítanie : Haringová  Elena

2.nedeľa v mesiaci

1.čítanie : Javorková  Emília
2.čítanie : Majerová  Edita

3.nedeľa v mesiaci

1.čítanie : Skovajsová  Gabriela
2.čítanie : Makónyová  Eva

4.nedeľa v mesiaci

1.čítanie : Turoňová  Miriam
2.čítanie : Haringová  Mária