Farská rada

Členovia Farskej Pastoračnej Rady 

Filiálna obec Hronsek.

Dátum volieb: 27. – 30. 1. 2013

Počet odovzdaných volebných lístkov – 26.

Meno Počet hlasov
Makónyová Eva 24
Majerová Edita 21
Haringová Elena 19
Haringová Mária 17
Javorková Emília 16
Szabo Juraj 15
Némethová Ľudmila 11

3 hlasy – Eva Solivajová
2 hlasy – Elena Kamenská
1 hlas – Magdaléna Šimová, Tibor Kanycska