Farská rada

Členovia Farskej Pastoračnej Rady 

Výsledky volieb členov

Farskej Pastoračnej Rady farnosti Svätej Kataríny Alexandrijskej.

Predseda: Miloš Jakubík -farár

Farská obec Badín.

Dátum volieb: 27. 1. – 1. 2. 2013

Počet odovzdaných volebných lístkov – 65, z toho 2 bez označenia

Meno Počet hlasov
Kňažeková Oľga 57
Hricová Elena 53
Kňažek Ján 49
Petrovič Ján 49
Csomóová Eva 47
Hánová Anna 27
Piták Marek 24
Sarvaš Ján 23
Lašák Jozef 17

15 hlasov – Veronika Sarvašová, Emília Šulajová
14 hlasov – Jana Majerová, Peter Vaňo
11 hlasov – Emília Pitáková, Mária Chocholová
9 hlasov – Dominik Šmondrk
7 hlasov – Anna Šajdáková
4 hlasy – Anna Kantorová
3 hlasy – Bohuslav Lašák
1 hlas – Marta Kúkoľová, Michal Biroščák