Oznamy

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sväté omše

 

Nedeľa 16.2.2020 Hronsek
Vlkanová
Badín
8.00
9.15
10.45
+ Ondrej, Emília, rodičia a súrodenci
Poďakovanie pri životnom jubileu a za Božiu pomoc Jozefom
Za farnosť
Pondelok Vlkanová 18.00 Za Božiu milosť rodine a deťom
Utorok Badín  7.30 + Katarína Búryová a Angela Poláková
Streda Hronsek 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie
Štvrtok Vlkanová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc rodine
Piatok Badín 17.00 + Ján, Jozef, Ondrej, Mária a ostatní  z rodiny(B a V)
Sobota Badín 7.30 + Rodičia a súrodenci
Nedeľa 23.2.2020 Hronsek
Vlkanová
Badín
8.00
9.15
10.45
+ Mária, Ondrej a Ján
Za farnosť
Na úmysel ordinára

1. Sviatosť zmierenia môžete prijať v pracovné dni hodinu pred sv. omšou.

2. V pondelok a v piatok sa v rámci sv. omše a po jej skončení koná stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa k prijímaniu svätých sviatostí.

Liturgický prehlad týždna.

Nedeľa 6. v liturgickom období „cez rok“. 
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota Katedra sv. Petra, apoštola; sviatok.
Nedeľa 7. v liturgickom období „cez rok“. 

 

Modllitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom,
pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji
a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať
svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať
z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú Zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu
a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku,
brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen.

 

 

 

Pri zistení chyby( či už gramatickej alebo rozdielu s oznamami v kostole) kontaktujte správcu stránok.