Mládež

ALFA KURZ pre stredoškolákov

Čo je Alfa kurz?  P1000303
Alfa kurz je možnosť pre každého objaviť kresťanskú vieru v uvoľnenej atmosfére vytvárajúcej nové otázky počas týždenných stretnutí.
Je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehľbiť kresťanskú vieru .
Je sériou tém a po každej téme nasleduje diskusia v skupinkách . Je miesto , kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestna. Je to príležitosť preskúmať svoj zmysel života.
Kurz schválený katolíckou cirkvou. Pozostáva z 12 stretnuti + jeden Alfa deň / víkend.

Čo môže účastník zažiť? 
príjemnú atmosféru , zábavu a humor, možnosť spoznať nových ľudí , možnosť počúvať , pýtať sa , diskutovať a objavovať

Miesto : 
Centrum Jána Pavla II. v Banskej Bystrici , miestnosť č. 313

Čas : 
každá streda od 6.11.2013 do 5.2.2014 od 17:00 – 18 : 45 hod.

Tím tvorí : 
Líder: ???
Administrátor Jana Antalová , majak.dcm@gmail.com , tel : 0915 977 829
Vedúci skupiniek : bývalí účastníci Alfa kurzu

Štruktúra Alfa kurzu : 
16:30 – stretnutie tímu , príprava techniky, občerstvenia , modlitba
17:00 – príchod účastníkov , večera v skupinkách
17:15 – privítanie , aktivita, modlitba
17:30 – téma ( max 30 min. )
18:00 – skupinky
18:45 – koniec skupiniek , odchod
19:00 – hodnotenie a zhrnutie tímu

Témy stretnutí : 
Úvodné stretnutie – Je v živote niečo viac ?
Je kresťanstvo nudné , nepravdivé a neaktuálne ?
Kto je Ježiš ?
Prečo Ježiš zomrel ?
Ako môžem veriť ?
Biblia a modlitba
Ako nás Boh vedie ?
Ako odolať Zlému ?
Uzdravenie a svedectvo
Prečo potrebujem Cirkev ?
Alfa deň – Kto je Duch Svätý a prečo potrebujem Ducha Svätého ?

Vstup voľný , neskôr dobrovoľný poplatok , elektronická registrácia od 14.10.2013 na stránkewww.dcmmajak.sk , kurz je uzavretý od 4.stretnutia , potrebné je , aby sa zúčastnili celého kurzu , na začiatku kurzu sú rozdelení do nemenných skupín .

Aktivity::

BB.chvály

V neďalekom mestečku, v Banskej Bystrici bývajú každý mesiac stretnutie kresťanskej (tak ako pre katolíkov tak aj pre evanjelikov) mládeže – bb.chvály. Program zvyčajne vedie jedna hudobná skupina a niečo ako prednášku ma tzv. speaker. Ide o chválenie Boha hudbou a spevom, ku ktorému sme aj my pozvaný a slová piesní sú tiež premietané. 🙂 Prídite je tam super 🙂 Chvály bývajú vo štvrtok o 19 hodine raz za mesiac a trvajú cca 2 hodiny. K dispozícii sú tiež ľudia, ktorými sa môžete porozprávať o všetkom a vedia vám poradiť. Je tu aj možnosť spovede. Na túto akciu zvyknú z Badína chodiť aj bratia evanjelici. Zabezpečené býva niečo na pitie pre každého:) A je to zadarmo príspevok je dobrovoľný. 🙂 Chvály sa konajú na Hornej 21 (vchod pri student agency) a nad hlavou máte napísané evanjelický spolok :-D. Vojdete do toho vchodu a zabocite doprava a výjdete po schodoch a potom za davom (nezabudnite sa podpísať) ) 🙂 (býva oznacené kahančekmi) 😀
Info plagát dostupný na spolocenstvosp.sk 🙂 plagat

Do pozornosti dávam aj zaujímavé videá z godzone projektu, ktoré nájdete tu 🙂 godzoneTV