Zoznam kníh

Tu je zoznam niektorých kníh vo farskej knižnici:

1.	Pán Ježiš ta milujeIMG_20140209_145318
2.	Rudolf Dilong- Rozjímania
3.	Hovor Pane, Tvoj sluha pocúva 2
4.	Hovor Pane, Tvoj sluha pocúva 2
5.	Hovor Pane, Tvoj sluha pocúva 1
6.	 Hovor Pane, Tvoj sluha pocúva 1
7.	Den co den
8.	Den co den
9.	Den co den
10.	Dôverne s Bohom
11.	Sv. Ignác z Loyoly – duchovné cvicenia
12.	Odrobinky zo života svätých hrdinov IV.
13.	Odrobinky zo života svätých hrdinov III
14.	Odrobinky zo života svätých hrdinov III
15.	Odrobinky zo života svätých hrdinov II.
16.	Odrobinky zo života svätých hrdinov II.
17.	Myšlienky na každý den
18.	A.Augustus- Vyznání
19.	Sila viery sila pravdy
20.	Cesta k slobode a velkosti
21.	Ukázal mi cestu
22.	Zahrada Mariánská
23.	Na misijných cestách
24.	Jak myslí milionári
25.	Bdejte a modlite sa
26.	O cestách viery
27.	Tri legendy o krucifixu
28.	Nebojte sa života
29.	S bohom v Rusku
30.	Legendy umucenia
31.	Ptali jste se na Boha
32.	Matka cirkvi blahoslavená Panna Mária
33.	Muj Andel pujde pred Tebou
34.	R. Cantalamessa – Panenství
35.	R Cantalamessa – Poslušnost
36.	Prulet ve stínu radaru
37.	Käzstvo ženy
38.	Prvé zastavenie
39.	Zvon a siréna
40.	Kristus znova ukrižovaný
41.	Úvod do zbožného života
42.	Teológia sv. Augustína
43.	Sny sv. Dona Bosca
44.	Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista
45.	Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista
46.	Kto nám povie pravdu
47.	S Jánom o Kristovi
48.	Kto nám povie pravdu
49.	Kým nebudeme všetci jedno
50.	Josemária Escrivá – Cesta
51.	Patrím k vám
52.	Zverme sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
53.	Tri pomôcky duchovného života
54.	Poznáte Pannu Máriu
55.	Hovoríme s Matkou
56.	Hovoríme s Matkou
57.	A. Dermek – Sedembolestná
58.	Stavovské krížové cesty
59.	Lurdy – Maják atómového veku
60.	S Bohom ešte vždy možno hovorit
61.	Pôstne zamyslenia pre manželov
62.	Od nicoho k prírode
63.	A. Laun – Preludnenie
64.	Hriešnica z Magdaly
65.	Opovážim sa nazývat ho Otcom
66.	Kapka krve
67.	Úspešný život
68.	Nebeský chrt
69.	Sto rokov encyklilky Leva XIII.
70.	Zasvätení vo svete
71.	List birmovancovi
72.	Veda života
73.	Asketika
74.	Co je dušou každého apoštolátu
75.	Pavol VI. -Evangelii Nuntiandi
76.	Encyklika Centesimus Annus
77.	Pavol VI. -Evangelii Nuntiandi
78.	Centesimus Annus
79.	Cesta dokonalosti
80.	Clovek vo svete pastorálnej medicíny
81.	II. Viktoriánsky koncil
82.	Úloha štátu a cirkvi pri vytváraní spol. dobra
83.	Christi Fideles Laici
84.	Cirkev v dejinách Slovenska
85.	Ruská idea
86.	Slovenskí jezuiti v Kanade
87.	Malé dejiny filozofie
88.	Filozofia
89.	Nebudete ich môct rozvrátit
90.	Zabijem pastiera
91.	Pápež Ján Pavol II. na Slovensku
92.	Ján Pavol II. –Prvý pápež slovanského pôvodu
93.	A predsa k nám prišiel
94.	Kristus žije v dejinách cirkvi II.
95.	Kristus žije v dejinách cirkvi I.
96.	Kristus žije v dejinách cirkvi II.
97.	Kristus žije v dejinách cirkvi I.
98.	Liturgia v mojom živote
99.	Staré hory a iné pútnické miesto
100.	Marianka – pútnické miesto
101.	Svet Blaise Pascala
102.	Dejiny Slovenska a Slovákov
103.	Kodex kanonického práva
104.	Dejiny Slovenska a Slovákov
105.	Proces s dr. Jánom Tisom
106.	Dejiny spásy
107.	Pod za mnou
108.	Áno Pane...
109.	O sociálnej starostlivosti cirkvi
110.	Lurd – Maják atómového veku
111.	Pápež pruchádza k nám
112.	Stavovské krížové cesty
113.	Nový zákon
114.	Nový Zákon
115.	Evanjeliá
116.	Misál
117.	Misál
118.	Ucebnica náboženstva katolíckeho
119.	Cirkevný dejepis
120.	Výklady ke starému zákonu
121.	Katechizmus katolické cirkve
122.	Katechizmus
123.	Fermentum
124.	Fermentum
125.	Slovo ke dni I. díl
126.	Slovo ke dni II. díl
127.	Homiletický sborník cyklus B
128.	Dnešní prístup k teologii
129.	První ctení rok A II. díl
130.	První ctení rok B 
131.	První ctení rok A I. díl
132.	Poselství Ježíšovo
133.	Cirkve jako spolecenství
134.	Malý lexikon Biblie
135.	Velké jubileum 2000
136.	Syntéza ucení víry
137.	Ako odpovedat na...
138.	Ako odpovedat na..Kulty
139.	Ako odpovedat na..Hnutie nový vek
140.	Ako odpovedat na...satanizmus
141.	Ako odpovedat na...okultizmus
142.	Denne se modlit – ale jak
143.	Smer – Revue pre duchovný život
144.	Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži
145.	Život Krista
146.	Ponúknuté Slovo
147.	Žít krestansky
148.	Podrobná vierouka
149.	Velkost a tragédia cloveka
150.	Od konfrontácie k dialógu
151.	Obradosloie (Liturgika)
152.	Písmo sväté
153.	Bible a antická tradice
154.	Naša nádej
155.	Svetlo národov
156.	Život milosti a milostiplná
157.	Božie zjavenie
158.	Dejiny spásy
159.	Okrývanie sveta Biblie – Nový zákon
160.	Odkrývanie sveta Biblie – Starý zákon
161.	Viera v modernom svete
162.	List biskupom katolíckej cirkvi
163.	Homílie
164.	Diakonia – Slovenský knaz
165.	Kristov knaz
166.	Diakonia – Slovenský knaz
167.	Sviatost birmovania
168.	Poucenie o sviatostiach chorých
169.	Rozhlasujte zo striech
170.	Kristus a dnešný clovek
171.	Rozhlasujte zo striech
172.	Chlieb a Slovo
173.	Chlieb a Slovo
174.	Život, Láska
175.	Vzkriesenie  tela
176.	Pravda Písma
177.	Budúcnost cloveka
178.	O poslaní knaza
179.	Cirkev uprostred problémov
180.	Poucenie o sviatosti birmovania
181.	Bože príd mi na pomoc
182.	Biblia
183.	Malý biblický atlas
184.	Svätá Zem
185.	Ilustrovaná Biblia
186.	Sprievodca Bibliou pre študentov
187.	Biblický atlas pre študentov
188.	Štafeta viery I.
189.	Štafeta viery II.
190.	Permanentná formácia knazov vo svetle „Pastorej dabo vobis“
191.	Dobrodružstvo života
192.	Cyrilometodské dedicstvo
193.	Chodte aj vy do mojej vinice I.
194.	Chodte aj vy do mojej vinice II.
195.	Rozprávanie o slove
196.	Mše svatá
197.	Výklad svätej omše
198.	Strucný úvod do Písma sv.
199.	Otce náš a desatoro
200.	Úvod do starého zákona
201.	Zahrada Eden
202.	Viera a život
203.	Mystérium svätého písma
204.	Obnova v Duchu Svätom
205.	Nad Lukášovým evanjeliom
206.	Nedela – den sviatocný (cyklus C)
207.	Nedela den sviatocný
208.	Boh v otázkach dnešného cloveka
209.	Evanjelim podla Matúša I.
210.	Evanjelium podla Matúša II.
211.	Kniha žalmov
212.	Kniha žalmov
213.	Úvod do viery
214.	Patristická cítanka
215.	Liturgia a umenie
216.	Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol
217.	Cesty modlitieb
218.	Katechizmus
219.	Syntéza ucení víry
220.	Pán s Nami
221.	Malý úvod ku Katechizmu katolíckej cirkvi
222.	Viem, komu som uveril
223.	Morálna teológia
224.	Boh hovorí svojim detom
225.	Boh hovorí svojim detom
226.	Svetové náboženstvá
227.	Moja prvá Biblia v obrázkoch
228.	Láska je víc než prikázání
229.	Chlieb na nedelný stôl
230.	Kniha života
231.	Budeš o tom hovorit svojim detom II. diel
232.	Budeš o tom hovorit svojim detom II. diel
233.	Budeš o tom hovorit...II. diel – omalovánky
234.	Budeš o tom hovorit... II. diel – omalovánky
235.	Budeš o tom hovorit svojim detom I. diel
236.	Budeš o tom hovorit svojim detom  I. diel
237.	Budeš o tom hovorit...I. diel omalovánky
238.	Budeš o tom hovorit.. I. diel omalovánky
239.	O ludskej láske
240.	Kurs pro instruktorz metod  ...
241.	Kurs pro instruktory metod ...
242.	Interupce ano nebo ne
243.	O výchove
244.	Rodinná katechéza
245.	Din Bosco by vám poradil takto
246.	Do dvoch rokov míle krokov
247.	Rozprávaj mi o Pánu Bohu
248.	Nechajte malických príst ku mne
249.	Besedy s rodicmi
250.	Psychológia a pastorácia
251.	Listy rodicom
252.	So srdcom na dlani
253.	Nestací ich milovat
254.	II. rodice a deti
255.	Ked prišiel Spasitel na svet
256.	Prézes
257.	Kto mi poradí
258.	Kto mi poradí
259.	Srdecne ta pozdravuje Monika
260.	Božie deti
261.	Božie deti
262.	Tatranské jedle
263.	Obet spovedného tajomstva
264.	Príroda hovorí o Bohu
265.	Príroda hovorí o Bohu
266.	Pollyana
267.	Pollyana
268.	Kam mladý clovek
269.	Prázdniny an dubovej samote
270.	Desatoro
271.	Nábožný mladík
272.	Žiara tvojich ocú
273.	Marcelino – Chlieb a víno
274.	Pošta kocúra
275.	Pošta kocúra
276.	S písní kolem sveta
277.	Ty a ona
278.	Vatomika
279.	Mel jsem rád jedno devce
280.	Aby svet uveril
281.	Chceme jen tvoji duši
282.	Démon zlata, ruža prérie
283.	Malý generál
284.	Skaut premýšlí o Kristu
285.	Kristova výzva velkodušným
286.	Som aj ja povolaná
287.	Ján Pavol II. – posol lásky a pokoja
288.	Apoštol národov 20. Storocia
289.	Blahoslavený Róm
290.	Svätý Vincent Pallotti
291.	Naše svetlá
292.	Jozef a Samson
293.	Život Panny Márie
294.	Chlapec, ktorý sa hral s Bohom
295.	Cirkvi našej ozdoby
296.	Verná snúbenica
297.	Pier Giorgio Frassati
298.	Pier Giorgio Frassati
299.	Ján XXIII.
300.	Vítazstvo lásky
301.	Ja, František
302.	Tvrdá škola
303.	Obor Krestanstva
304.	Svätí Cyril a Metod
305.	Mních medzi vlkmi
306.	Apoštol Pavol v službe Evanjelia
307.	Alojz Stepinav – Boží sluha
308.	Terézia z Avily
309.	Košický muceníci
310.	Zapál svet
311.	Don Bosco by vám poradil takto
312.	Svetlo a stín
313.	Páteer Pio
314.	Sv. Jan od kríže – Temná noc
315.	O rodine
316.	Milujte sa v Kristovi
317.	Rodicia na slovícko
318.	Hovoríme o rodine
319.	Ján de la Salle
320.	Obor krestanstva
321.	Obor krestanstva
322.	Cesta k dokonalosti
323.	Robotník slnka
324.	Portrét Jána Pavla II.
325.	Zridekavý hrdina
326.	Ked zakvitne rumovisko
327.	Zabijem Pastiera
328.	Dievca spod Ánd
329.	Št. Kardinál Trochta
330.	Don Bosco
331.	Don Bosco
332.	Apoštol Peter
333.	Priekopníci lepšieho sveta
334.	Svätá Katarína Labouré
335.	V bunkri hladu
336.	Blciaci ohen
337.	Pier Giorgio Frassati
338.	Drahý svätý Jozef
339.	Sv. Vincent de Paul
340.	Na ceste za najväcšou dokonalostou
341.	V bunkri hladu
342.	Dominik
343.	Svetlo z Lisieux
344.	V bunkri hladu
345.	Dievca spod Ánd
346.	Cesta sv. Terezie Ježiškovej
347.	Laura Vicuna
348.	Život patriarchu Jozefa
349.	Popriamych cestách
350.	Naši apoštolové
351.	Naši apoštolové
352.	Prorok Elizeus
353.	Služebnice Boží
354.	M. Rúfus -  Prísny chlieb
355.	Vzkriesenie
356.	A. Solženicyn – Rakovina
357.	Plná slávy
358.	Vojna a mier 2
359.	Vojna a mier
360.	Kardinál
361.	Vražda v katedrále
362.	Križiaci
363.	Snúbenci
364.	Lowenskoldov prsten
365.	Sláskou vinšujeme všetko najlepšie
366.	Boj o první  místo
367.	Jemu jedinému
368.	Smrt si jde pro Arcibiskupa
369.	A.Sládkovic – Marína
370.	Bozk pozná smútok úst
371.	Taká som sa narodila
372.	Kvety a hory
373.	Huby
374.	Krásy Slovenska
375.	Horolezectvo
376.	Zvolen
377.	Okres Partizánske
378.	Recko-Ceský slovník
379.	Slovensko – 69 vyhliadkových vrchov
380.	Malá kuchárka pre hubárov
381.	Nše huby
382.	Slovenský raj
383.	Vreckový atlas húb
384.	Vady výslovnosti
385.	Prírucka elementárnej matematiky
386.	Velká nástená mapa svetových dejin