sep 05

Zachráň rodinu

Rodina je jedinečná, je tým, čo máme všetci spoločné.
Práve preto chceme rodinu:

  • CHRÁNIŤ,
  • HOVORIŤ O NEJ
  • a dostať ju do STREDOBODU spoločnosti.

Ako najlepšie zachrániť rodinu?

Cez to najdôležitejšie, čo v rodine je – cez vzťahy. Vzťahy medzi otcom a mamou, medzi rodičmi a deťmi a medzi súrodencami navzájom.
Toto chceme povedať celému Slovensku.

24. SEPTEMBRA 2016 BUDEME OBDARÚVAŤ A ZBIERAŤ PODPISY POD INICIATÍVU „MAMA, OTEC A DETI”.

 

Máme tri ciele:

  • Pomôcť ľuďom uvidieť vzor rodiny, ktorá je prítomná vo Vianociach.
  • Pomôcť ľuďom zlepšiť ich rodinné vzťahy práve tým, že ich upriamime na to dobré, na obdarovanie toho druhého. Vieme, že sebectvo zabíja. Preto chceme obdarúvať.
  • Pomôcť Európe, aby nezabúdala na manželstvo a rodinu a postavila svoje predpisy na tom čo je nám Európanom spoločné  na manželstve muža a ženy a na rodine založenej manželstvom a vzťahmi medzi rodičmi a deťmi. Tu nám stačí, ak budeme aspoň hlasom. Hovoriť pravdu  je naša povinnosť. Milión podpisov spôsobí, že sa bude musieť o našom návrhu v Európskej komisii dokonca hlasovať. Aj Slovensko a stredná Európa má mať svoje miesto a svoj hlas. Mlčať o pravde znamená ponechávať priestor a hlas zlu a lži. Za to mlčanie nechceme byť zodpovední.

Viac info na : http://otcamamudetom.sk/

VIANOCE_TERAZ-page-001

sep 05

Svadba

Náš verný miništrant a autor stránky, Milan Kňažek uzavrel manželstvo dňa 27.augusta 2016 s Katarínou Kortišovou.
Myslime na nich v našich modlitbách , nech im Pán pomôže vykročiť spoločným životom tým správnym smerom .

mino