dec 26

Svätý rok milosrdenstva

Svätý rok milosrdenstva – kostoly „Brány milosrdenstva“

Prvýkrát v histórii jubileí bude možnosť otvoriť Svätú bránu milosrdenstva
aj v jednotlivých diecézach, predovšetkým v katedrále alebo v zvlášť významnom kostole alebo sanktuáriu významnom pre pútnikov.“

V Banskobystrickom biskupstve sú vyhlásené tieto kostoly
„Brány milosrdenstva“:

∙ Banská Bystrica – Katedrála svätého Františka Xaverského

∙ Banská Štiavnica – Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej

∙ Hriňová ­- Raticov Vrch – Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej

∙ Kláštor pod Znievom – Prepoštský kostol Panny Márie

∙ Levice – Farský kostol svätého Michala, archanjela

∙ Litava – Farský kostol svätej Margity Antiochijskej

∙ Nitrianske Pravno – Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa

∙ Nová Baňa – Farský kostol Narodenia Panny Márie

∙ Partizánske – Farský kostol Božského Srdca Ježišovho

∙ Prievidza – Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola

∙ Slovenská Ľupča – Farský kostol Najsvätejšej Trojice

∙ Staré Hory – Bazilika Navštívenia Panny Márie

∙ Šahy – Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

∙ Terany – Farský kostol Božieho milosrdenstva

∙ Veľký Krtíš – Farský kostol Narodenia Panny Márie

∙ Zvolen – Farský kostol svätej Alžbety

∙ Žiar nad Hronom – Farský kostol povýšenia Svätého kríža

 

Svätý rok milosrdenstva – jubilejné odpustky

Svätý Otec František dňa 1. 9. 2015 vydal láskyplný list, v ktorom v zmysle náuky
o odpustkoch (konštit. Indulgentiarum doctrina z 1.1.1967) určil odpustkové skutky, ktorými možno získať úplné odpustky jubilejného roka (dodržiac zvyčajné podmienky). Z textu o odpustkových skutkoch vyberáme:
– uskutočniť krátku púť k Svätej bráne milosrdenstva;
– tí, ktorí nemôžu prísť k Svätej bráne milosrdenstva (chorí, starí…), nech prežívajú
chorobu a utrpenie s vierou a nádejou ako zakúšanie blízkosti mučeného
a zmŕtvychvstalého Pána;
– väzni vo väzenských kaplnkách a tiež zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely
a obrátia sa myšlienkou i modlitbou na Boha Otca;
– keď veriaci vykoná jeden alebo viac skutkov telesného či duchovného
milosrdenstva.
Svätý Otec podotýka, že odpustky svätého roku možno aplikovať aj za zosnulých.

Svätý rok trvá od 8. 12. 2015 do 20. 11. 2016.

dec 06

Logo a motto jubilejného Roka milosrdenstva

Logo a motto sú syntézou jubilejného roka.

Slová motta „Milosrdní ako Otec“ (fragmentu z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36) sú pozvaním nasledovať príklad milosrdného Otca, ktorý nás žiada nesúdiť ani neodsudzovať, ale odpúšťať a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6, 37 – 38).

Logo je dielom p. Marka Ivana Rupnika SJ a prezentuje sa ako malá teologická suma na tému milosrdenstva.

 

Syn, ktorý nesie na chrbte strateného človeka, pripomína obraz veľmi cenný ranej cirkvi, pretože logo_Roka_milosrd_ITpoukazuje na Kristovu lásku, ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia. Obraz je navrhnutý tak, aby ukázal Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky človeka a robí tak s láskou, ktorá premieňa život.

Je tu ešte jeden detail, ktorý nám nesmie uniknúť: Dobrý pastier s extrémnym milosrdenstvom berie na svoje plecia človečenstvo, ale jeho oči sa prenikajú s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek objavuje v Kristovi nového Adama, vlastné človečenstvo a budúcnosť, ktorá ju čaká, kontemplujúc v jeho pohľade Otcovu lásku.

Celá scéna je umiestnená vo forme „manderle“ = mandle. Táto forma je tiež veľmi dôležitá pre staroveké a stredoveké ikonografie, pretože odkazuje na prítomnosť dvoch prirodzeností: božskej a ľudskej v Kristovi. Tri koncentrické oválne tvary postupne zosvetlených farieb dovonka naznačujú pohyb Krista, ktorý nesie človeka von z noci hriechu a smrti. Na druhej strane, hĺbka najtmavšej farby tiež naznačuje nepochopiteľnosť Otcovej lásky, ktorý všetko odpúšťa.

P. Marko I. Rupnik SJ predstavuje logo aj vo videoukážke, takže zdatní v talianskom jazyku sa s ním môžu oboznámiť aj na tejto webovej adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=4wTSPkajFis

Pozn. z ikonografie: V manderle je znázorňovaný Kristus alebo Mária. Ide o akúsi svetelnú žiaru vytvárajúcu mandľovú formu. Má spojitosť so symbolikou mandle – tá predstavuje obraz vnútornej podstaty skrytej vo vonkajšej.

 

 

Zo zdroja : http://www.dku.bbdieceza.sk/