nov 29

MODLITBOVÉ STRETNUTIE

Duchovná správa nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Centrum pre bioetiku v Banskej Bystrici

Katolícka zdravotnícka únia

Vás pozývajú na

MODLITBOVÉ STRETNUTIE

za zdravotníckych pracovníkov a ozdravenie zdravotníctva

 

 

„Buďte milosrdní ako je milosrdný Váš Nebeský Otec“

(Lukáš 6,36)

Termín:  10. Decembra 2014 o 18,00 hod

Program:     18,00 hod – chvály, vďaky, odprosenia, prosby.

18,45 hod – Svätá omša

Miesto:  Kostol sv. Michala Archanjela

Farnosť Fončorda ( Modrý kostol ), Banská Bystrica

nov 23

Kríž Svetových dní mládeže

Kríž Svetových dní mládeže

                        v Banskobystrickej diecéze.  

   put kriz plagat__                          

 

Kríž Svetových dní mládeže (SDM) v dňoch od 15. do 29. novembra putuje aj po našej krajine.

V dňoch 24. – 25. 11. 2014 ho privítame priamo v našej diecéze.

Prečo je tento kríž výnimočný, čo je na ňom také zvláštne? Prečo putuje po svete?

Pápež Ján Pavol II., dnes už svätý, ho 22. apríla 1984 daroval mladým, aby s ním putovali po celom svete. Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: „Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a Zmŕtvychvstalom.

Kríž SDM už tri desaťročia križuje celým svetom. Je vysoký 3, 8 metra, široký 175 cm a váži 40 kg. Od roku 1984 obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých Svetových dňoch mládeže. Chlapci a dievčatáho nosia na pleciach, autami, lietadlami, putoval aj na psích záprahoch a na otvorenej lodi. Stalo sa už zvykom, že počas záverečnej svätej omše, kedy pápež oznámi, kde sa uskutočnia nasledujúce Svetové dni mládeže, mladí z hosťujúcej krajiny odovzdávajú kríž skupine mladých ľudí z krajiny, ktorá preberá štafetu SDM. Rovnako býva súčasťou krížovej cesty SDM. Na Slovensku sme už raz kríž privítali, po slovenských diecézach putoval v roku 2003. Kríž, ktorý príde na Slovensko, nie je originál. Pred rokmi ho nahradili kópiou, pretože počas jeho putovania ho príliš poškodili. Putuje spolu s kópiou ikony Panny Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.

Program púte kríža a ikony v Banskobystrickej diecéze:

PONDELOK 24. 11. 2014

Banská Štiavnica – Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského,

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie

9:00 – začiatok programu – privítanie kríža a ikony – škola

9:30 – sv. omša – škola

10:30 – krížová cesta na kalvárii

12:30 – moderovaná poklona krížu vo farskom kostole

13:30 – tichá poklona krížu vo farskom kostole

14:00 – koniec programu, presun kríža do Novej Bane

 

Nová Baňa – Farský kostol narodenia Panny Márie

16.00 – privítanie a predstavenie kríža, tichá adorácia

17:15 – krížová cesta

18:00 – svätá omša

19:00 – modlitba chvál – vedie Spoločenstvo Dom chvály

20:00 – agapé v pastoračnom centre

UTOROK 25. 11. 2014

Komunita Poloma v Babinej – uzavretý program pre členov komunity od

8:00 do 9:45 hod.

Banská Bystrica – Katolícke gymnázium Štefana Moysesa – uzavretý program pre študentov a zamestnancov školy od 11:00 do 14:00 hod.

Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského

15:00 – privítanie kríža a ikony, tichá poklona

17:00 – moderovaná poklona krížu

18:00 – mládežnícka sv. omša s o. biskupom Chovancom

19:00 – krížová cesta

20:00 – odovzdanie kríža Spišskej diecéze

 

S úctou

Andrej Darmo

riaditeľ Sekcie pre mládež