aug 17

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie

 

Modllitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom,
pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji
a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať
svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať
z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú Zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu
a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku,
brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen.

aug 10

Program púte

Program púte
farského spoločenstva sv. Kataríny Alexandrijskej
do národnej mariánskej baziliky v Šaštíne
dňa 30.augusta 2014,
v rámci púte banskobystrickej diecézy k Sedembolestnej

5.50 hod. Pristavený autobus pred farskou budovou v Badíne
6.00 hod. Odchod autobusu do Vlkanovej
6.05 hod. Pri kostole – nástup pútnikov z Vlkanovej
6.15 hod. Nástup pútnikov z Hronseka v Hronseku pri reštaurácii
6.20 hod. Odchod do Šaštína
Hygienické zastávky 1x za pol hodinu
9.40 hod. Predpokladaný príchod do Šaštína
9.45 hod. Modlitba posvätého ruženca
Možnosť prijať sviatosť zmierenia (počas spoločnej modlitby
sv. ruženca, ako aj počas sv. omše)
10.30 hod. Slávenie Eucharistie (celebruje Mons. Marián Chovanec,
banskobystrický diecézny biskup)
11.30 hod. Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
11.40 hod. Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú
od otca biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)
12.15 hod. Požehnanie, záver
12.30 hod. Obedná prestávka
Prehliadka baziliky a pútnického areálu
14.00 hod. Odchod do pútnického miesta Mariánka
15.30 hod. Predpokladaný príchod do Mariánky
Prehliadka tohto pútnického miesta a ľudová pobožnosť
16.30 hod. Odchod z Mariánky
Cesta domov, hygienické zastávky 1x za pol hodinu
20.00 hod. Predpokladaný príchod do Hronseku, následne doVlkanovej
a nakoniec do Badína

Na púť je vhodné vziať si knižku „Sedembolestná“ vydanú SSV v r. 2000
a JKS, ako pomôcky pre spoločné modlitby a spevy počas cesty autobusom.

Na púť je ešte možné prihlásiť sa osobne v ktoromkoľvek z kostolov našej farnosti, resp. telefonicky alebo e-mailom na adrese farnosti.