jún 15

Pozvánka

Milí bratia kňazi,

drahí bratia a sestry!

Dňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej do Šaštína.

Srdečne vás zo všetkých farností našej diecézy na túto púť pozývam. Nech je na väčšiu česť a slávu Božiu i jeho Božej Matky a na náš duchovný úžitok.

Program púte je nasledovný:

9. 30  Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)

9. 45  Modlitba svätého ruženca

10. 30  Sv. omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)

11. 30  Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba

11. 40  Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú  od otca biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)

12. 15 –  12. 30  Požehnanie, záver.

Obed aj program poobede je individuálny.

Každá farnosť, či dekanát si organizuje dopravu

Mons. Marián Chovanec,

                                banskobystrický biskup