apr 20

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k vyhláseniu petície za vypísanie referenda

Bratislava 11. apríla 2014 (TK KBS)

 

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) dnes vydala výzvu k petícii za vypísanie referenda o ochrane rodiny, ktorú organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu.

—————————————————————–

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k vyhláseniu petície za vypísanie referenda
Konferencia biskupov Slovenska podporuje vyhlásenú petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny, ktorú organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu. Obraciame sa s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. Svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Je potrebné, aby občania dobre poznali tento návrh a pohľad odborníkov naň, aby tak vo svojom postoji nepodľahli jednostrannej kampani a mediálnemu tlaku. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

V Bratislave, 11. apríla 2014

Stiahnuť petičný hárok môžte na : http://www.alianciazarodinu.sk/na-stiahnutie/ 

Petícia prezidentovi  Slovenskej republiky

za vyhlásenie referenda


Petičný hárok č. …………..

 

 

My, občania Slovenskej republiky, sme presvedčení, že:

 

1.  Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nemôže nazývať manželstvom.

2.  Aj opustené deti si zaslúžia mamu a otca, a preto musíme trvať na tom, že najlepší  záujem detí pri adopcii má prednosť pred záujmami dospelých. Žiadni dvaja otcovia nenahradia matku, ani dve či tri matky nenahradia otca.

3.  Deti sa prirodzene rodia a vychovávajú len  vo vzťahu medzi mužom a ženou, preto si páry či skupiny rovnakého pohlavia nemôžu nárokovať rovnaké práva, ktoré má manželstvo. Sme za zachovanie súčasného stavu. Schválenie registrovaných partnerstiev by viedlo k tomu, že európske súdy im aj bez súhlasu nášho parlamentu dajú skoro všetky práva, ktoré má u nás iba manželstvo.

4.  Ak rodičia alebo deti nesúhlasia s obsahom vyučovania, nesmie škola vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie. Nechceme žiadne ideologické experimenty vo výchove. Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu.

Preto žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum s nasledovnými otázkami:

1.       Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2.       Súhlasíte s tým, aby párom alebo  skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3.       Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

4.       Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť  detí na vyučovaní v  oblasti sexuálneho správania či eutanázie,  ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Č. Meno Priezvisko Adresa trvalého pobytu: (ulica, č. domu a obec celýmslovom) Dátumnarodenia Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Petíciu zostavil petičný výbor :

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Mgr. Anna Verešová, Hlavná 158/179, 01314 Kamenná Poruba, nar. 25.4.1964; Mgr. Peter Kremský, Pri mlyne 11, 90203 Pezinok, nar. 14.7.1968; Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, Koreničova 3, 81103 Bratislava, nar. 2.7.1957; Mgr. Alfonz Juck, Kríková 10, 82107 Bratislava, nar. 9.1.1962;

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., Púpavová 4, 841 04 Bratislava, nar. 26. 12. 1968; Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Beňadická 3, Bratislava, nar. 16.5.1984. Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976. Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s pod aním petície.

 

Podpisový hárok môžete voľne šíriť, kopírovať alebo si ho môžete stiahnuť na www.alianciazarodinu.sk.

Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím, pošlite na adresu: Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01 Bratislava.