mar 09

Jarná zbierka na charitu

charita 

Prvá nedeľa v pôstnom období – jarná zbierka na charitu – informácia

 

Pôstna krabička pre Afriku 2014

Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou               sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande.

Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na celom Slovensku. Vďaka vašej štedrosti                    sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré SKCH použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka dobrodincom  zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom.

Ak by sa k vám tohtoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné informácie sú aj na internetovej stránke www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk.

 

mar 02

Výzva Stálej rady Konferencie biskupov

Výzva Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska veriacim

Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich rodín a manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania. Boh nám doprial tento milostivý čas, aby sme si všetci rodinu a manželstvo viac vážili a napomáhali ich rozvoju.

V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev obetovali tohoročné pôstne obdobie.

Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi vychovávaní.

S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať do spoločných modlitieb veriacich.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!