feb 26

Dotazník veriacich o evanjelickej teológii

Prišiel nám email so znením :

 Pochválený buď Ježiš Kristus!

Som študentka a píšem diplomovú prácu o ekumenickom dialógu medzi Katolíckou cirkvou a Evanjelickou cirkvou a. v., ktorej výskumná časť je zameraná na zistenie úrovne poznatkov katolíckych  veriacich o evanjelickej teológii. Potrebujem respondentov, ktorí sú z katolícko-evanjelického prostredia. Z vašej farskej stránky je vidno, že sa zapájate do ekumenických aktivít, preto sa na vás obraciam o pomoc s rozposlaním dotazníka medzi vašich veriacich, u ktorých je potenciál vzhľadom na prostredie i farské aktivity, aby boli zorientovaní aj v evanjelickej vierouke.

Ďakujem.
Barbara Baloghová  
Tým pádom samozrejme chceme pomôcť a žiadame vás , aby ste ten dotazník vyplnili . Zabere to iba chvíľku.
feb 16

Nová stránka

Dnes bola spustená nová stránka našej farnosti 🙂 ak máte návrhy na zlepšenie poprípade hľadáme pekné fotografie našich kostolov napíšte mail správcovi alebo autorovi stránky:)

feb 02

Modlitba pred internet-ovaním

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.“