16.výročie posviacky kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Hronseku

16.výročie posviacky kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Hronseku s benefičným koncertom . 
Umelcom ešte raz ďakujeme za krásny umelecký zážitok .